Hnízdění sýčků v areálu záchranné stanice

IMAG0598

 

 

 

 

 

 

 

Tak jako v předchozích letech i v tom letošním zahnízdil pár sýčků obecných
v budce umístěné v dřevěném seníku v areálu záchranné stanice v
Bartošovicích. Předmětný pár měl čtyřkusovou snůšku a v současné době již
pečuje o čtyři mláďata. Velmi zajímavé je, že jsme zaznamenali výměnu samice
u tohoto páru. Jde totiž o samici narozenou v roce 2014 nebo 2015, která má
nainstalovanou vysílačku, která již je nefunkční. To jsou léta kdy jsme
vypouštěli několik námi odchovaných mláďat s konvenčními vysílačkami a
monitorovali jejich pohyb po dobu 3-5 měsíců. Zatím se nám ji  nepodařilo
„přečíst“, bude na krátkou chvíli bezpečně odchycena až v těchto dnech,
čekali jsme až mláďata trochu odrostou. Je to už druhá námi zaznamenaná
výměna u tohoto páru od roku 2012, kdy poprvé v areálu záchranné stanice
zahnízdili. Svědčí to o poměrně velké mortalitě u tohoto druhu, ale také o
tom, že námi nově založená populace reintrodukcí odchovaných jedinců v
lidské péči je životaschopná. Jako potrava byl zjištěn hryzec, ale také
poměrně odrostlé mládě potkana, což dokumentuje dobrou loveckou výkonnost.

 

Text: P.Orel

Foto: J.Kašinský