Jak si vede čáp Patrik

Už jsme delší dobu neinformovali o tom jak se daří našemu odchovanci z roku
2015, čápu černému-samci Patrikovi. Na přelomu loňského a letošního roku jak
známo zimoval v jižním Izraeli a odtud se v druhé polovině května vydal na
cestu zpět. Delší dobu se zdržoval v jižním Maďarsku a zbývající letní
období trávil na Slovensku, především v okolí Turčianských Teplic. 12. září
t.r. se vydal na podzimní tah, zalétl až k hranicím Keni, ale vypadá to tak,
že zimovat tentokrát bude v Etiopii.

P. Orel
J. Kašinský