Jaro v Záchranné stanici

Od počátku roku do 9. května, jsme do záchranné stanice přijali celkem 336 zvířat. To je o 95 více než ke stejnému datu loňského roku.
Srovnání s rokem 2017 ukazuje některé výrazné odlišnosti. První dva měsíce byl počet přijatých zvířat nižší než v loni a postupně se začal vyrovnávat během března a v dubnu už byl výrazně vyšší. Druhové složení je podobné jako jiné roky s jednou výraznou výjimkou. Letos jsme zatím přijali pouze dva mladé puštíky obecné a žádného kalouse. V loňském roce už byli ve stanici 4 mladí kalousi a 7 puštíků. Nevíme, zda se z toho máme radovat, či nikoli. Může to totiž znamenat, že letos sovy buď hnízdí jen ojediněle, nebo u nich došlo vlivem březnových mrazů ke zničení snůšek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Jan Kašinský