Kamenný biotop

V letošním roce intenzivně pracujeme na oživení biodiverzity v našem areálu Koryta, jednou z aktivit, které mají k tomuto přispět je právě tento kamenný biotop pro ještěrky, již máme vybudované tůně, kde je již výrazně vidět oživení lokality o žáby, ale také vážky. V průběhu měsíce září ještě vybudujeme líhniště pro plazy, broukoviště a některé další prvky.
„Tento projekt vznikl za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace OSF.“