Káně

Po delší době, hned z kraje tohoto roku, jsme zaznamenali příjem zraněné káně lesní (Buteo buteo) a to z důvodu postřelení z brokové zbraně. Nutno dodat, že jsme se s nelegálními zástřely či postřeleními delší dobu nesetkali, což jsme samozřejmě pozitivně kvitovali. Káně byla spatřena v lesním porostu mezi Vítkovem a Novými Těchanovicemi a následně odchycena a převezena do našeho zařízení v Bartošovicích. Vyšetření zdravotního stavu daného exempláře potvrdilo náš předpoklad, že se jedná o traumatické zranění, tříštivou frakturu loketní a vřetenní kosti na levém křídle způsobenou broky. Také opeření na dotčeném křídle vykazuje známky poškození od broků, postřelení také dokládá jeden uvízlý brok u ocasních obratlů (viz snímek RTG). Tímto jednáním došlo k porušení zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o myslivosti. Od trestního oznámení jsme upustili, dle našeho soudu by Policie ČR případ odložila, chybí svědci. Případ jsme však oznámili na příslušný odbor Městského úřadu ve Vítkově, aby kauzu nějakou formou projednal s příslušným pronajímatelem honitby, kde k postřelení došlo.
Vzhledem k tomu, že místo nalezu je současně okrajovým teritoriem jiných, vzácných a kriticky ohrožených druhů ptáků, je pro nás tento případ vážným varováním a dle časových možností se budeme této lokalitě věnovat a namátkově ji monitorovat. Káně, která má velmi zajímavě vybarvené opeření, je po náročné operaci a je zcela zřejmé, že již nikdy nebude moci létat tak, aby byla vypuštěna do volné přírody a předpokládáme tedy její využití k expozičním účelům.