Květen – čas srnčat

Tak jako každoročně, je i letošní květen ve znamení srnčat.
Hrozbou pro ně nejsou jen zemědělské mechanismy, které při sekání pícnin mnoho srnčat usmrtí, ale i volně pobíhající psy a také nevědomci, kteří „zachraňují opuštěné srnčátko, protože tam celý den leželo samo“. Takže je navečer seberou a přivezou domů nebo přímo do záchranné stanice. ☹️
Srna přijde k srnčeti jen tehdy, je-li si naprosto jistá, že v okolí žádné nebezpečí nehrozí. Budete-li srnče pravidelně během dne kontrolovat, srna k němu určitě nepřijde. Největší pravděpodobnost, že se srna k srnčeti vrátí, je večer. Zásadní chybou tedy je odebrat srnče: „Protože je večer a žene se déšť!“
Nikdy nechytejte srnče bez konzultace s místními myslivci nebo záchrannou stanicí!!!
Pokud situaci vezmeme do důsledků: „Srnec je druh řazený mezi zvěř podle zákona o myslivosti a ten kdo venku odchytí a odveze srnče, dopouští se trestného činu pytláctví!“
Odchovat srnče uměle je velmi obtížné, stojí to spoustu času a peněz a téměř nikdy se ho nepodaří vypustit do přírody, protože zůstane málo plaché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Jan Kašinský