Lelek lesní

Včera jsme zaznamenali velmi vzácný příjem a to lelka lesního.
Je to podivuhodný druh evropského ptáka, který žije velmi nenápadně, létá za soumraku a v noci nízko nad terénem a živí se převážně můrami. Přes den se ukrývá, takže ho můžete spatřit jen při náhodném vyplašení.
Bohužel tento exemplář má zřejmě velmi vážná vnitřní zranění a jeho další osud není příliš perspektivní  🙁