Malá ochranářská euforie!

Je prima v Den ptactva informovat, že se nám dnes podařilo dohledat třetí pár orlů skalních a definitivně tak potvrdit, že v letošní hnízdní sezóně zahnízdily všechny tři  páry, které průběžně monitorujeme. Máme z toho nesmírnou radost, zvláště pak s ohledem na neúspěšnou loňskou sezónu, kdy se z různých důvodů nepovedlo vyvést zdárně ani jedno mládě. Ve všech případech jsme se orlům snažili zajistit ochranu hnízdních teritorií v souvislosti s nutným přerušením všech lesnických prací a dohodli jsme se na vyloučení dalších rušivých vlivů, které v minulosti způsobily nezdar v hnízdění. Ne vše jsme schopni samozřejmě vyloučit či ovlivnit, zvláště pak ne nepříznivé přírodní vlivy, nicméně všechna tři hnízda jsou velmi bezpečná a v místech, kde běžný turista nechodí nebo nesmí. V rámci možností a společně s lesním personálem se budeme snažit zajistit i průběžnou ostrahu lokalit. Mláďata by se měla líhnout v první polovině měsíce května.

Všem našim příznivcům přejeme pohodové prožití velikonočních svátků.