mláďata

Ještě se ani zdaleka nerozjela sezóna mláďat, nicméně k dnešnímu dni jsme jich již přijali 59. Nejvíce zajíčků (35 ex.), následují veverky (18 ex.), 4 mláďata puštíka obecného,  jedno mládě hohola severního, což je středně velká, potápivá kachna. O víkendu jsme přijali také první lišče. Jak již jsme mnohokrát opakovali, v případě nálezu mláděte jakéhokoliv druhu je určitě žádoucí a potřebné konzultovat jeho případné odebrání z přírody po telefonu. V mnoha případech je odebrání z přírody kontraproduktivní a v neprospěch daného mláděte.