Monitoring vybraných druhů ptáků – tisková zpráva

V rámci projektu „monitoring vybraných druhů ptáků“, který je podpořen MŽP jsme k dnešku vypustili s nainstalovanými vysílačkami  4 vyléčené, či zrehabilitované exempláře, které prošly záchrannou stanicí. Základním smyslem tohoto projektu je zjištění dalších osudů vypuštěných jedinců a získání dat z oblasti disperze a biologie.  Ročně přijmeme řádově okolo jednoho sta exemplářů, které by bylo možné s pomocí vysílaček po vypuštění sledovat, je to vše samozřejmě především o finančních prostředcích. Díky spolupráci s českou firmou, která se tímto podnikáním zabývá a která nám vyšla cenově vstříc, můžeme v letošním roce v rámci tohoto projektu opatřit vysílačkami na systému GPS/GMS 12 jedinců. V daném roce je zatím bohužel druhové spektrum přijatých handicapovaných ptáků velmi omezené, projekt je zaměřen na zvláště chráněné druhy a ty se k nám k dnešnímu datu dostaly  jen ve velmi malém počtu. To je samozřejmě faktor, který nejsme schopni jakkoliv ovlivnit. V této souvislosti jsme  oslovili další záchranné stanice a požádali je o participaci na projektu, pakliže se k nim dostanou k léčení některé chráněné a vzácné druhy ptáků vhodné k následnému monitoringu. V současné době v rámci předmětného projektu monitorujeme jednu samici motáka pochopa, samce jestřába lesního  a dva čápy bílé, letošní mláďata.