Nevypalujte prosím suchou trávu!

Každoročně jsme svědky řady případů, kdy lidé mají pocit, že suchá tráva je ohavnost pro jejich estetické cítění a chápou se sirek nebo zapalovače a trávu podpálí. Zřejmě je pak pro ně černá spálená plocha mnohem příjemnější na pohled.
Jarní vypalování suché trávy je zakázáno a nemá vůbec žádné opodstatnění. Vyjmenujme si alespoň některé argumenty, proč plošné vypalování trávy nedělat.
– Je to zakázáno zákonem o požární ochraně (§ 5, §17). Při porušení zákazu hrozí pokuta až 25 000,- Kč fyzické osobě a 500 000,- právnické osobě.
– Suchá tráva – stařina, před růstem nových rostlin, chrání půdu před vysycháním a zároveň před erozí při dešti. Zpomaluje odtok vody a usnadňuje vsakování. Je to zdroj potravy pro žížaly a další organismy, vytvářející půdu. Při spálení se najednou uvolní velké množství minerálních živin, ale ty mohou být rychle odneseny větrem a vyplaveny vodou. Přitom bude chybět humus, který jinak dokáže v půdě živiny zadržet.
– V neposlední řadě hořící tráva způsobuje zbytečnou a krutou smrt mnoha živočichům Od drobného hmyzu a dalších členovců až po ježky a malé zajíčky.
Právě např. 4. března, jsme přijali ježka, nalezeného při likvidaci požáru suché trávy v Ostravě. Na jedné straně těla má spálené bodliny, ale není zcela jisté, jak dalece je poškozená kůže. Tohle se bohužel dá zjistit až za několik dnů. Zatím dostal alespoň léky na tlumení bolesti 😕