Novinky u orlů skalních

Na jedné lokalitě je již vylíhlé mládě, vzhledem k chladnému počasí se ho bohužel nepodařilo při kontrole nafotit, samice pečlivě pod sebou mládě zahřívala, nicméně podle jejího chování je už zřejmé, že je mládě, či mláďata, na světě. Na druhé lokalitě, kterou intenzivně sledujeme, zřejmě nebylo hnízdění úspěšné, mladá, tříletá samice to z nějakých důvodů nezvládla, což není nijak ojedinělé u samic, které jdou do prvního hnízdění. Už jsme takový případ zaznamenali u tehdy tříleté orlice Filomény a potrvzují to mnohem bohatší zkušenosti našich slovenských kolegů.Jako pravděpodobnou příčinu neúspěchu vidíme v daném případě agresivitu a neustále „otravování“ ze strany krkavců. Prověřujeme ještě další dvě lokality na hranicích, kde máme potvrzený výskyt orlů skalních. Na fotografii je zachycena samice Libavá na hnízdě, snímek je z 10.5.t.r., 10.30 hodin. Orlice Tonička, vypuštěná loni koncem srpna, oblétla poměrně velké území, zdržovala se dlouho ve Vysokých Tatrách, poté pobývala v Nízkých Tatrách, krátce pak v Polsku a současnosti je zpět na Zlatohorské vrchovině.

 

 

Petr Orel

Foto: P.Orel