orel mořský

V minulém týdnu  jsme dostali zprávu, že vysoko ve větvích modřínu opadavého na k.ú. Jakartovice visí orel mořský, samozřejmě nám to nedalo a následující den jsme vyrazili do terénu situaci prověřit. A skutečně, v koruně na mohutném modřínu, ve výšce cca 25 m viselo bezvládné tělo orla mořského, které se ve větru mírně houpalo. Vystoupat do takové výšky je poměrně náročný fyzický výkon a samozřejmě je potřeba dodržovat veškeré bezpečnostní standardy, to se podařilo a výsledkem bylo smutné zjištění, že tento exemplář orla mořského měl kolem krku omotaný rybářský vlasec i s olůvkem. Vlasec se při dosednutí na strom zachytil o větev a orlice se následně oběsila. Už jsme se za ta desetiletí praxe setkali s řadou zranění a úrazů, především u vodních ptáků, kde svou zásadní roli hraje rybářský vlasec s háčkem, ale tento případ je skutečně zcela raritní. Tragický příběh, který se nedá vymyslet, se stal poblíž vodárenské nádrže, kde je sportovní rybolov zakázaný. Orlice tedy musela přiletět s vlascem na krku z větší vzdálenosti. Podle stavu kadáveru došlo k této tragédii minimálně před 3 – 4 týdny. Tak jako v případě zabité orlice mořské z Rusavy, tak i v tomto případě šlo o orla mořského narozeného a okroužkovaného  ornitologickými kroužky v Polsku. Z hlášení, které jsme obdrželi od polských kolegů vyplývá, že tato orlice se narodila na lokalitě v blízkosti města Leszno (nedaleko Poznaně) a na hnízdě byla okroužkována 18.5. 2007, šlo tedy o 15ti letou samici. Orlice nalezená na sklonku minulého roku na k.ú. Rusava byla 6ti letá a pocházela také ze zmíněné oblasti v Polsku.