orlí porada

Ještě před letošní hnízdní sezónou orlů skalních jsme zorganizovali pravidelnou pracovní poradu k projektu „Návrat orla skalního do ČR“, stalo se tak po více jak dvouleté přestávce (poslední jednání proběhlo 20.11.2020), zaviněné covidovou pandemii. V pátek 3.3. t.r. jsme v odpoledních hodinách podrobně zhodnotili dosavadní průběh projektu a současně vyslechli zajímavé prezentace kolegů ze Slovenska a Polska. Petr Orel zhodnotil ve svém příspěvku celé období realizace tohoto projektu, od období příprav (2001) až po výsledky loňské hnízdní sezóny orlů  skalních na Moravě v roce 2022 ( 3 potvrzené páry orlů skalních, jedno hnízdění neúspěšné- neoplozená snůška?, vyvedena dvě mláďata, obě samičího pohlaví, předpoklad dalších 2 teritorií). Jáno Korňan přiblížil ve své prezentaci výsledky loňské hnízdní sezóny na Slovensku (102 hnízdních teritorií, 57 párů vyhnízdilo ) a Robert Kruszyk pak podrobně informoval o polské populaci orlů skalních a výsledcích loňské hnízdní sezóny ( ta čítá na 30 párů). Tak jako každou předchozí poradu byla vedena neformální diskuse ještě do dlouhých nočních hodin. Na 2 přiložených fotografiích je pak zachycen jeden z moravských párů orla skalního (samec Wabi, samice Oldřiška), nutno ještě dodat, že v nejbližších dnech už proběhne snůška, v současné době intenzivně jednáme o klidu na hnízdní lokalitě.