Orlice Agáta rok po vypuštění

Když jsme v loňském roce 26. července již potřetí vypouštěli orla skalního Agátu, tak jsme si nebyli úplně jistí úspěchem, nicméně doufali jsme, že by to tentokrát mohlo vyjít. Z jejího chování bylo zřejmé, že chce do volné přírody. Jenom pro připomenutí její příběh, Agáta se narodila v roce 2017 jako druhé mládě na hnízdní lokalitě v Žilinském kraji a byla jedno ze dvou posledních mláďat, která byla vypuštěna v rámci projektu „Návrat orla skalního do ČR“ (srpen 2017). Druhý, či třetí den po vypuštění dosedla na elektrický sloup nízkého napětí a utrpěla popáleninu na levé noze a následkem tohoto zranění přišla o dva články vnějšího prstu. Utrpěla velký šok, trvalo nám několik dní než jsme ji v náročném terénu dohledali a mohli zahájit léčbu a rehabilitaci. Několik dní byla ve velmi apatickém stavu, nepřijímala potravu, nakonec se nám ji podařilo „nastartovat“, vyléčit zraněnou nohu a zahájit rehabilitaci. Druhé vypuštění se datuje na jaře 2018, po téměř měsíci jsme ji však museli odchytit, hlavní příčinou byla její neschopnost si ulovit dostatek potravy, ale také skutečnost, že se vyskytovala blízko vesnické zástavby a hrozilo, že bude orientovat na lov volně se pohybující domácí drůbeže. Následně jsme přistoupili k pozměněnému způsobu přípravy na vypuštění a vyplatilo se. Dnes již je orlice Agáta více jak rok ve volné přírodě, zdržuje se stále v místě vypuštění, je v sociálním kontaktu se dvěma páry orlů skalních, jejichž teritoria hraničí s jejím. Její domovské území zaujímá plochu cca 15 km2, tento životní prostor je evidentně dostačující z hlediska dostupnosti potravy. Z vlastních pozorování víme, že hlavní složku potravy tvoří hlodavci. O tom, že je již v dané lokalitě silnou osobností svědčí skutečnost, že si dokázala vydobýt respekt mezi zdejší velmi početnou a poměrně agresivní populací krkavců velkých, kteří ji již v současnosti nechávají po mnoha soubojích, kdy měli mnohdy velkou přesilu, v klidu. Její pohyb díky instalované vysílačce sledujeme denně, často také lokalitu navštěvujeme. Pevně věříme, že se u ní v podzimním období objeví partner. Orlice Agáta bude v příštím roce čtyřletá a bude pohlavně dospělá.

foto orlice Agáty (červen 2019), v době kdy jsme zkoušeli funkčnost nožní vysílačky, nakonec jsme ji z důvodů poruchovosti sundali a dnes Agáta lítá s malým „baťůžkem“ na zádech
Agáta ve svém domovském území

Slepá mapa s orientačním vyznačením domovského teritoria orla skalního- Agáty