Orlice Eliška

Orlice Eliška, jediné mládě orla skalního narozené v ČR v roce 2019, se drží místa narození, ale pomalu se rozlétává a mapuje si terén v širším okolí.
Nejčastěji se pohybuje v prostoru 5 x 5 km od hnízda. Nejdelší zálety měla od hnízda, do dnešního dne, do cca 15 km vzdálených lokalit. Je to vůbec prvně a pro nás nesmírně zajímavé, kdy můžeme sledovat osamostatňování mláděte orla skalního od rodičovského páru. Jak jsme již informovali, v letošním roce jsme poprvé mláděti na hnízdě nasadili vysílačku na systému GPS/GMS a to nožní. Pro představu, jde v zásadě o poněkud mohutnější ornitologický kroužek. Zatímní její vývoj je bezproblémový, což je samozřejmě potěšující.
Pevně doufáme a věříme, že se ji i nadále podaří vyhýbat nástrahám spojeným především s člověkem a jeho možnými negativními aktivitami. Na fotografiích je Eliška zachycena 26.6.t.r., v den instalace vysílačky.