Poděkování

Letošní rok, ač v převážné míře „covidově nouzový“, nám práci v záchranné stanici nijak neubral, naopak jsme opět zaznamenali další nárůst zvířecích pacientů oproti loňsku o dalších cca 6%, takže ke konci roku to bude více než 2300 exemplářů. To samozřejmě znamená nemalé finanční náklady. V této souvislosti patří hlavní poděkování všem dárcům, především pak Moravskoslezskému kraji, který je našim hlavním donátorem a podporuje nás dlouhodobě. Bez této podpory by jsme nemohli aktivity záchranné stanice realizovat.