Pololetní pohled do statistiky přijatých zvířat

Loňský rok jako celek byl z hlediska příjmů rekordní. Celkem jsme za rok 2018 přijali 1986 živočichů, z toho za 1. pololetí 862. Za prvních 6 měsíců letošního roku bylo přijato 951 zvířat – tedy o 89 více než loni. Máme tedy zaděláno na nový rekord.
Tento výrazný nárůst souvisí zejména se zvýšeným počtem mláďat několika druhů. Poštolka obecná 2018 – 56/2019 – 81 (+25), zajíc polní 2018 – 41/2019 – 68 (+27), rehek domácí – 3/27 (+24), puštík obecný 3/26 (+23), kalous ušatý 5/20 (+15). V některých případech to je až několikanásobné navýšení – rehek 9x více, puštík 8,7x více, kalous 4 x více mláďat než v loňském roce. U sov to souvisí s gradací populace hrabošů polních i dalších malých savců.
Naopak u kosů se projevil celkový úbytek způsobený pravděpodobně africkým virem Usutu (https://www.denik.cz/z_domova/za-ubytkem-kosu-v-cesku-muze-skutecne-virus-usutu-nakazit-se-muze-i-clovek-20190107.html ). U mláďat klesl jejich počet na polovinu – 61 kusů v roce 2018/31 v roce 2019. Podobně u zraněných z 20 v roce 2018 na 12 v letošním roce.
Podrobná statistika bude součástí výroční zprávy za celý kalendářní rok.

 

Text: Jan Kašinský