Postřelený moták lužní

V letošním roce se již po třetí zabýváme postřeleným chráněným zvířetem a nemáme z toho pražádnou radost. Tentokrát jde o motáka lužního (Cyrcus pygargus), menšího, poměrně nenápadného dravce. Jde o přísně tažný druh, který v ČR nepravidelně hnízdí v „ostrůvkovitých“ populacích, včetně Moravskoslezského kraje. Moták lužní se pohybuje nad krajinou nízkým „pátracím“ letem, loví větší hmyz (kobylky, vážky..), ale hlavní potravou jsou drobní zemní hlodavci, především pak hraboš polní.  Předmětného exempláře jsme přijali do péče v úterý 16.5. t.r. v odpoledních hodinách. Dravec byl náhodně objeven při procházce na k.ú. Štěpánkovice, okr. Opava. Základním vyšetřením jsme zjistili frakturu kosti pažní (humerus) na levém křídle. Následující den bylo provedeno podrobné vyšetření na veterinární klinice ve Frýdku-Místku, z RTG snímku je zřejmé, že zranění bylo způsobeno broky, tedy postřelením z brokové zbraně. Jde o těžké zranění, které vzniklo před několika dny, dravec je ve špatné kondici a operace bude možná až v řádu dní, přičemž prognóza je nejistá až nepříznivá.

Postřelením tohoto exempláře motáka lužního došlo k porušení zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb., kterými se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona o ochraně přírody a krajiny. Moták lužní je zařazen mezi druhy silně ohrožené, není klasifikován jako zvěř ve smyslu zákona o myslivosti. Podáváme v této věci trestní oznámení na neznámého pachatele.