Předjaří v Expozici

Včera jsme vypustili naše čápy z krytého zimoviště, do výběhu k rybníku v expoziční části stanice.
Staré hnízdo jsme během zimy odstranili a necháme čápy, aby si postavili hnízdo nové.
Během 5 minut po vypuštění se oba bílí čápi vrátili na místo, kde v minulých letech hnízdili a hlasitým
klapáním projevovali neskrývanou radost z toho, že jsou zase doma. Za necelou hodinu už samec
kráčel s první větví do základů hnízda. To co mají na hnízdní podložce dnes, není základ hnízda. Jen
naházené klacky. Během dalších dnů budou nosit nové větve, urovnávat je a postupně hnízdo
budovat. Kolem hnízda chodí srna, vypadající, jakoby čápům dělala stavební dozor. Ve skutečnosti
okusuje čerstvé dubové větvičky, které čápi dostali, jako stavební materiál.
Na rybníku pod hnízdem ještě dnes (25. 2.) plavaly zbytky ledu, ale dvě želvy nádherné se už
vyhrabaly z bahna, a začaly se vyhřívat na slunci.
Bohužel máme i špatnou zprávu 🙁 . Během zimy uhynul samec čápa černého z našeho expozičního páru.
Je to velká ztráta, ale nedá se nic dělat.