Příjmy živočichů do konce května 2018

Za prvních 5 měsíců letošního roku, jsme přijali celkem 518 živočichů. Je to o 124 zvířat více než v loňském roce ke stejnému datu. Jde o návrat ke stále pokračujícímu trendu zvyšování počtu přijatých zvířat, který byl v loňském roce přerušen poměrně výrazným poklesem – celoročně o 81 ex.

Nejčastěji přijatými druhy jsou zajíc polní (48), kos černý (38), ježek západní (28), veverka obecná (27) a poštolka obecná 23.

Druhy s největším nárůstem počtu ve srovnání s loňskem, ukazuje následující tabulka.

Druh I.-V. 2018 I.-V. 2017 Rozdíl
Drozd zpěvný 16 1 15
Vrabec domácí 14 1 13
Racek chechtavý 12 0 12
Netopýr hvízdavý 10 0 10
Hrdlička zahradní 11 3 8
Morčák velký 11 3 8
Špaček obecný 10 2 8
Zajíc polní 48 41 7
Netopýr rezavý 20 13 7
Netopýr večerní 9 2 7
Poštolka obecná 23 17 6
Puštík obecný 20 14 6
Netopýr pestrý 17 11 6
Sýkora koňadra 16 10 6
Sýkora modřinka 9 3 6
Čáp bílý 6 0 6

U některých druhů naopak došlo k výraznému poklesu počtu.

Druh I.-V. 2018 I.-V. 2017 Rozdíl
Kalous ušatý 5 19 -14
Srnec obecný 4 12 -8
Rehek domácí 1 9 -8
Veverka obecná 27 33 -6
Káně lesní 14 18 -4
Pěnkava obecná 0 4 -4

Nejpřekvapivější je výrazný úbytek počtu mladých puštíků obecných a kalousů ušatých. Mladé puštíky jsme letos přijali jen tři a mladý kalous nebyl až do konce května ani jediný. Pravděpodobně se jednalo o vliv počasí. Poměrně tuhé mrazy v březnu zničily časné snůšky obou druhů.

Jde o předběžný přehled. Na podrobnou analýzu je potřeba mít k dispozici výsledky celého roku.

Text: Jan Kašinský