Přikrmování vodních ptáků v zimě

Nejhojnějšími ptáky zimujícími na našich vodách, jsou kachny divoké , labutě velké a racci chechtaví.

Pokud chcete ptáky v zimně přikrmovat, musíte vycházet z jejich přirozené potravy.
Labuť velká je býložravec, kde živočišná potrava tvoří jen nepatrnou příměs. Vhodným krmivem jsou zrniny (pšenice, ječmen, oves, apod.) a zelené části rostlin (salát, zelí, špenát, mangold, čínské zelí).
U kachny divoké rostlinná potrava rovněž převažuje, ale podíl živočišné složky už může být zvláště v létě významný. Pro zimní přikrmování jsou podobně jako pro labutě vhodné nejrůznější zrniny. Málo je známo, že kachny mají rády žaludy, které polykají v celku. Na podzim se často slétají v hejnech k hrázím rybníků porostlých duby.
Nejvšežravější je racek chechtavý. Živí se rostlinnou i živočišnou potravou.
Pro přikrmování je zcela nevhodné bílé pečivo a jakékoli pečivo slané nebo sladké. Ptáci je sice rádi přijímají, ale jde o potravu s minimem minerálních látek a vitamínů, která jim může způsobit vážné zdravotní potíže.
Někdy mají lidé snahu přikrmovat vodní ptáky granulemi pro psy a kočky. Zatímco pro racka chechtavého to může být přiměřená potrava, u kachen a zvláště labutí způsobuje nadbytek živočišných bílkovin v granulích poškození ledvin. Granule se ve vodě snadno rozpadají a rychle podléhají zkáze.