Přinášíme dobré zprávy nejen o vypuštěných puštících bělavých

Před více jak měsícem jsme na úpatí Beskyd vypustili tři exempláře tohoto druhu a s potěšením můžeme konstatovat, že to nejkritičtější období mají za sebou. Je evidentní, že se ve volnosti „chytli“ , loví a zatím se více méně zdržují na lokalitě kde byli vypuštěni, jeden puštík se přesunul cca 2,5 km východním směrem. To samozřejmě víme jen díky instalovaným vysílačkám na systému GPS/GMS, jinak bychom byli bez jakýchkoliv informací. U tohoto druhu, resp. sov obecně,  je samozřejmě velký problém s jejich způsobem života. Tím, že jsou aktivní za šera a v noci, den tráví naopak někde v korunách stromů, nevystavují se slunečnímu svitu a tím je problém s dobíjením vysílačky s pomocí instalovaných fotovoltaických panelů. Nicméně zatím vysílačky fungují a pro nás přinášejí pozitivní zprávy. Dobré zprávy máme také z Afriky, kde do svých zimovišť dorazili všichni tři orli křiklaví, které jsme opatřili vysílačkami. Letošní samice Daniela zimuje v Zambii, v blízkosti hranic s Demokratickou republikou Kongo, Kristýna (nar. 2020) se nachází v Ugandě a samec Ota, nar. 2019, na jihu Jižního Súdánu.