Projekt: Monitoring vybraných druhů ptáků

Projekt „Monitoring vybraných druhů ptáků“ podpořený dotací Ministerstva životního prostředí, v rámci „programu na podporu projektů NNO pro rok 2020-Podprogram A“ pokračuje. V minulém týdnu jsme připevnili vysílačky na další dva čápy bílé a tak nějak navíc ještě na volavku popelavou. Navíc, protože v jejím případě nejde o druh zařazený mezi zvláště chráněné živočichy a projekt je postaven na monitoringu této kategorie chráněných druhů, které jsou přijaty do našeho zařízení k léčení, rehabilitaci, či odchovu a následné přípravě na vypuštění. Volavku popelavou jsme zatím s pomocí vysílačky ještě nesledovali a tak jsme zvědavi na její další pobyt ve volné přírodě. Doposud jsme v rámci tohoto projektu vypustili jestřába lesního, motáka pochopa, orla křiklavého, čtyři čápy bílé a dva čápy černé. V případě čápů bílých vypouštěných v úterý 25.8. t.r. šlo o letošní mláďata přijatá k léčení po drobných úrazech, ke kterým přišla po opuštění hnízd. Také předmětná volavka měla drobné traumatické zranění. V průběhu září by měli na řadu přijít dva výři velcí a jeden puštík bělavý, kteří se ještě na vypuštění připravují.