Projekt „Opravy chovatelských objektů“ byl zdárně dokončen

Naši záchrannou stanicí prošlo již více, než 30 tisíc zraněných, či jinak handicapovaných volně žijících živočichů, zástupci více než 220 druhů naší fauny. Příjmy zvířat každoročně narůstají. Za rok 2019 jsme dokonce přijali více než 2000 živočichů a vše napovídá tomu, že letošní rok nebude o nic lepší. Toto velké množství zvířat samozřejmě klade větší nároky, kromě jiného, na množství a stav veškerých chovatelských zařízení. Vzhledem k tomu, že většina těchto zařízení je především ze dřeva, tak tomu odpovídá také rychlejší opotřebování. Díky podpoře od statutárního města Ostravy ve výši 106.000,- Kč se nám podařilo zrealizovat opravy na velké části chovatelských zařízení. Jednalo se především o střechy, které byly ve velmi špatném stavu, ale také byla nutná urychlená výměna krytin a oprava nosných a spojovacích trámů. Také jiné dřevěné prvky ve voliérách (stojky, trámy, vzpěry, desky) potřebovaly nutně výměnu. Další záležitostí byly chodníky mezi jednotlivými chovatelskými zařízeními – v některých místech je velká zátěž jak díky frekvenci používání, tak z hlediska zadržování dešťové vody (areál stanice je ve svahu). Byla tedy nutná oprava povrchu těchto chodníků – odstranění stávajícího povrchu, instalace rohoží a znovu provedení zásypu štěrkem. Kromě těchto oprav byla podpora využita také na pořízení montované přenosné voliéry, která bude sloužit pro přípravu malých druhů sov na vypuštění (2m x 6 m x 2 m). S přibývajícím množstvím mláďat nám chyběly kapacity dostatečně prostorných voliér právě na přípravu pro vypuštění. Podpora statutárního města Ostravy nám tedy významně pomohla. Moc za ni děkujeme!