Projekt „Opravy v expozici živých zvířat DPP a osvěta“

Projekt „Opravy v expozici živých zvířat DPP a osvěta“ byl v termínu zdárně ukončen. Díky podpoře od MSK ve výši 150 tis. Kč z dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ mohly být zrealizovány opravy střech a chodníků v expozici zvířat v Domě přírody Poodří. V rámci tohoto projektu jsme mohli provézt opravy střech na voliérách v expozici živých zvířat, které byly již v havarijním stavu a hrozilo jejich zhroucení a únik živočichů, kteří ale nejsou schopni existence ve volné přírodě – jde o trvale handicapované živočichy. V rámci opravy došlo k výměně krytiny na všech střechách a ve většině případů také střešní latě. Plocha těchto střech je více než 200 m2. Kromě opravy střech na voliérách projekt řešil problém s chodníky v expozici v případě deštivého počasí. V rámci této opravy byly z části chodníků odstraněny stávající vrstvy a založeny nové rohože z recyklovaného plastu a znovu zasypány štěrkem frakce 0-4. Tato výměna podkladů byla řešena na 120 m2. Zároveň byly zabudovány odvodňovací žlaby v délce 8 m. Obě opravy byly nezbytné a jsme rádi, že se povedly v plánovaném rozsahu uskutečnit. Jednak v případě střech kvůli zabezpečení zvířat v expozici, jednak v případě chodníků kvůli lepšímu pohybu návštěvníků po chodnících. Po dešti byla některá místa téměř neprůchodná a velký problém byl v případě návštěvy vozíčkářů. Na takto rozmočeném chodníku se nedalo s vozíčky vůbec jezdit. Ročně po těchto chodnících projde cca 14 tisíc osob (z toho je více než polovina žáků všech stupňů škol z celého MSK) a desítky ZTP na vozíčcích. Letos je však počet návštěvníků výrazně nižší z důvodu opatření v souvislosti s coronavirem. Část dotace nám také pomohla s financováním personálu pro kontakt s návštěvníky. Rádi bychom touto cestou poděkovali MKS za podporu. Nejen na tento projekt oprav, ale rovněž za každoroční podporu naší základní činnosti, což je provoz záchranné stanice v Bartošovicích (většina přijatých živočichů je právě z území MSK). MSK je naším největším podporovatelem, čehož si velmi vážíme a doufáme, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat.