Školení zaměstnanců

Během období 11/17 – 1/18 bude pro pracovníky stanice probíhat realizace vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci projektu Operačního programu Zaměstnanost „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“. Jedná se o tato tři témata:
– Nakládání s vodami a ochrana vod
– Environmentální legislativa
– Environmentální FMEA