Smutný konec výra Denise

Dnes jsme přijali do péče výra velkého, ten byl nalezen a odchycen na k.ú. Kelče s velmi vážným poraněním pravého křídla. Z podrobnějšího vyšetření vyplynulo, že jde o zranění na podpůrném sloupu VN, tedy zranění elektrickým proudem, ke kterému došlo po dosednutí na sloup a kontaktu s vodičem. Zranění je natolik vážné, že je tento exemplář pro přírodu již ztracený. Výr se pohyboval se zraněným křídlem již nějaký čas pouze po zemi nebo mohl přelétnout několik metrů nízko na zemí. V současné době již výrazně pokročila nekróza, tedy intravitální odumírání tkáně  a křídlo již nejde zachránit. Hned při prvním kontaktu s tímto exemplářem jsme zjistili, že jde o jedince, který byl nějaký čas v péči našeho zařízení a před  vypuštěním mu byla naistalována vysílačka na systému GPS/GMS. Přijat byl jako jedno ze dvou mláďat z Beskyd, konkrétně z Hošťálkové 3.7. 2020, šlo nevyspělé mládě, částečně ještě v prachovém peří. Důvodem jeho přijetí bylo skácení hnízdního stromu, resp. vymýcení porostu v širším okolí hnízda.  Po náročné, více jak dvouměsíční přípravě bylo mládě, kterému jsme dali jméno Denis,  vypuštěno na k.ú. Jeseníku nad. Odrou, v Hrabětickém lese. Jeho život ve volné přírodě jsme mohli díky vysílačce průběžně sledovat. Dlužno dodat, že v případě, že jsou vysílačky instalovány  sovám, tak je to vždy trochu sázka do loterie, neboť jde o vysílačky s fotovoltaickými panely, které se dobíjejí slunečním svitem a samozřejmě u sov, které jsou aktivní za šera a v noci, je to poměrně velký problém, zvláště pak v zimě. Přes určité přestávky jsme měli o pohybu Denise celkem přehled, věděli jsme, že se usídlil v blízkosti města Kelč. Bohužel stalo se to co se stalo, a to ukazuje, že zabezpečení el. vedení – nevhodně řešených podpůrných sloupů VN jde velmi pomalu a ročně na to v ČR neustále doplácí tisíce ptáků. V každém případě budeme kontaktovat správce sítí a vyžadovat nápravu v rámci údržby předmětné trasy. Pozitivní pro nás je fakt, že náročná příprava mláďat výrů velkých na život ve volnosti se nám vyplácí a že to po odborné stránce zvládáme, vypuštění výři nemají problém zvládat život ve volné přírodě. Bohužel neumíme jim vysvětlit, aby si nesedali na nebezpečné sloupy VN, které vnímají jako místo odkud mají dobrý výhled do krajiny.