Spolková činnost

DSCN2910

 

 

 

 

 

 

 

Ne jenom prací je člověk živ a tak jsme uspořádali v sobotu 7.5. terénní exkurzi pro členy a další zájemce na vybrané lokality u Ostravy a na Hlučínsku.  I na tak průmyslově zatíženém území, jakým bezesporu je Ostrava a její okolí, se najdou přírodně velmi zajímavé lokality. Jednou z nich je chráněné území Turkov, bývalý anglický park, sukcesí postupně přeměněný v atraktivní lužní les. Ráj pro ptáky mnoha druhů, především pěvce, ale také pro botaniky, či dendrology.

DSCN2889

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako druhé zastavení jsme si vytipovali Kozmické louky, předloni revitalizované území, přeměněné ve velmi atraktivní ornitologickou lokalitu s výskytem řady druhů ptáků vázaných na mokřadní ekosystém. Mohli jsme pozorovat bahňáky, čejky, čápy, lysky, různé druhy kačen, motáka pochopa, ale i orla mořského, husy velké, volavky popelavé atd. Dvěma slovy „úžasný biotop“, vytvořený člověkem pro divokou přírodu. Klobouk dolů před realizátory tohoto projektu- ZO ČSOP Ochránce, v čele s panem Kamilem Lisalem.

DSCN2913

DSCN2917

 

 

 

 

 

 

 

 

Našim, velmi zasvěceným průvodcem, byl kolega Otakar Závalský.

DSCN2912

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: P. Orel

Foto: P. Orel