Statistika 1. pol. 2020

Za první pololetí roku 2020 jsme přijali celkem 1080 živočichů. Je to o 130 zvířat více než v loňském roce. Závěr pololetí byl pro nás opravdu hektický. Během června přibylo 568 zvířat. Největší nárůst ve srovnání s loňským rokem se týká zejména mladých poštolek (79 v roce 2019/ 130 letos) a mladých rehků domácích (24/45). Přibylo zraněných poštolek (28/35), ježků západních (12/20), puštíků obecných (4/10). Zatímco nárůst přijatých poštolek – jak mláďat, tak zraněných dospělých, napovídá, že populace oproti loňskému roku narostla a rozmnožuje se, u některých druhů jde o nárůst poraněných a zároveň pokles počtu mláďat. Toto může svědčit jednak o nárůstu populace dospělých ve srovnání s loňským rokem a zároveň o malé úspěšnosti hnízdění a tedy malém počtu mláďat v letošním roce. Týká se to kosů černých, puštíků obecných, ježků západních, zajíců polních. Dospělí mají větší problémy se sháněním potravy a častěji se pohybuji v blízkosti silnic místo v (letos často mokré) trávě.