Statistika

Od začátku roku 2021 do 4. května, jsme přijali 405 živočichů (55 druhů). Je to o 41 zvířat více než za stejné období roku 2020. Na prvních dvou místech je pořadí stejné – 1. netopýr hvízdavý (2020 – 38 ex., 2021 – 61) 2. zajíc polní (31/46). Na dalších místech už je pořadí jiné. Třetí nejčastěji přijímaný druh je káně lesní – letos 34 jedinců, vloni až šestá – 17 ptáků. U kání se jednalo o důsledek zhroucení populace hrabošů a zároveň delší dobu ležící sněhovou pokrývku, která káním zcela zamezila přístup ke zbytkům populace drobných savců. Nejednalo se sice o nic
extrémního, ale v porovnání s minulými roky, přeci jen šlo o tuhou zimu, která pravděpodobně vytřídila slabší jedince, kteří v minulých letech přežívali. Další káně se pak staly obětí střetů s dopravními prostředky, protože se živily na zabitých zvířatech u silnic. U zajíců se jedná převážně o malá mláďata, nejčastěji přinesena kočkou či psem, ale i nalezena lidmi a zbytečně odebraná matce.
Druhý květnový den jsme přijali dvě novorozená srnčata. Jedno bylo evidentně ztracené. Zmateně hledalo matku a nakonec spadlo do příkopu plného vody, druhé našli lidé na vycházce na louce. Jedná se o klasický případ, který lze, dle zákona, klasifikovat jako pytláctví. Mládě bez zranění, odložené matkou v trávě a lidé ho, i když v dobré víře, matce ukradnou. Prosíme tedy opět, jako již
mnohokrát, neberte z přírody mláďata, která pomoc nepotřebují – ublížíte jim. Pokud je srnče, nebo malý zajíček schoulené v trávě a nevykazují žádné zranění, nesahejte na ně, a co nejrychleji se od nich vzdalte, jejich matka se k nim vrátí až tam nebudete. Děkujeme!