sýčci

Dlouhodobě se zabýváme problematikou záchrany  sýčka obecného, vyvěsili jsme již desítky budek, věnujeme se jeho odchovu v lidské péči, vypouštění na vybraných lokalitách, kde se snažíme eliminovat případné neúmyslné nástrahy či pasti. V letošním roce máme potvrzený výskyt tohoto druhu na 8 lokalitách, ale pouze jedno doložené hnízdění a to u nás v areálu záchranné stanice. V těchto dnech jsme vypustili několik odchovaných mláďat, která před tím absolvovala několikatýdenní přípravu na život ve volnosti.