Sýček kominík

V pátek 7. května jsme přijali sýčka obecného, nalezeného v Klimkovicích v komíně rodinného domu v Klimkovicích. Sýček není označen, jde tedy jedince z divoké populace. Byl v dobré kondici, ale silně znečištěn sazemi, na pravém křídle mu chybí první letka a ne jejím místě je zranění, které si pravděpodobně způsobil, když se snažil z komína dostat ven. Nezabezpečené komíny jsou pro některé druhy (sýček, puštík, sova pálená, kavka obecná…), nebezpečnou pastí. Jde o druhy hnízdící v dutinách. Komín je pro ně lákavý a ptáci nejsou schopni předem odhadnout, že se z něj nedostanou ven. Pták uvízlý v komíně může být zároveň velmi nebezpečný pro lidské obyvatele domu, protože zhoršuje tah a spaliny se mohou dostat do obytných místností. Řešením je umístit na komín některý z běžně prodávaných tzv. „lapačů jisker“, nebo komínové hlavice, které zabrání ptákům proniknout dovnitř.