Tisková zpráva – Doprava dětí do Domu přírody Poodří

Díky podpoře Moravskoslezského kraje ve výši 70.000,- Kč mohl být v roce 2018 realizován projekt „Doprava dětí do Domu přírody Poodří“. Cílem projektu bylo především zlepšení informovanosti o problematice ochrany volně žijících živočichů i ochraně přírody jako celku, ale také usnadnění přístupu Domu přírody Poodří pro žáky a studenty škol ze vzdálenějších části Moravskoslezského kraje.

Většina škol, které využily nabídky, byly v našem návštěvnickém středisku poprvé. Důvodem je většinou skutečnost, že náklady na dopravu až několikanásobně převyšují náklady na samotný program. Díky projektu mohli absolvovat ekovýchovné programy v domě přírody i ti žáci, kteří by se do střediska jinak nedostali.

Celkem akce využilo 13 škol a programy absolvovalo 447 žáků. Jednalo se o děti mateřských škol, základních škol i gymnázia.