Tisková zpráva – První pohled do statistiky 2020

V roce 2020 jsme přijali 2330 živočichů 117 druhů. Ve srovnání s rokem 2019, to je o 170 zvířat více.

Z toho bylo 898 savců 25 druhů, ptáků 1408 ex., 84 druhů, 21 plazů, 6 druhů., tři obojživelníci dvou druhů.
Nejčastěji přijímanými druhy jsou: ježek západní (500), poštolka obecná (259), rorýs obecný (155), zajíc polní (83), kos černý (62), veverka obecná (65) káně lesní (58), rehek domácí (58), hrdlička zahradní (54), netopýr hvízdavý (51). Těchto 10 druhů tvoří 53,2 % všech příjmů.
Navýšení počtu přijatých jedinců jde na vrub především u poštolek – 211 v roce 2019/ 259 v roce 2020 (+48), netopýr hvízdavý 21/51 (+30), kachna divoká 20/42 (+22), hrdlička zahradní 37/54 (+17). Naopak výrazný pokles je u přijatých zajíců 111/83 (-28), puštíků obecných 48/30 (-18), sýkor koňader 27/14 (-13) u koňader jde o pokles o 48 % a nejmenší počet za poslední 4 roky!

Nejvíce přijatých zvířat bylo pochopitelně z Moravskoslezského kraje. Čísla zahrnující pouze Moravskoslezský kraj, vypadají následovně:
Celkem 2058 živočichů 111 druhů. Z toho bylo 808 savců 25 druhů, ptáků 1229 ex., 81 druhů, 19 plazů, 6 druhů., dva obojživelníci 1 druh. Nejčastěji přijímanými druhy jsou: ježek západní (451), poštolka obecná (230), rorýs obecný (138), zajíc polní (76), kos černý (51), veverka obecná (53) káně lesní (52), rehek domácí (52), hrdlička zahradní (52), netopýr hvízdavý (50). Těchto 10 druhů tvoří 58,6 % všech příjmů.

Logicky bylo daleko nejvíce našich „pacientů“ z našeho domovského kraje a je potřeba v této souvislosti zdůraznit, že právě Moravskoslezský kraj je naším největším donátorem, čehož si samozřejmě nesmírně ceníme.

Podrobný rozbor statistiky bude součásti naší výroční zprávy za rok 2020.