Tisková zpráva

Vstupy zdarma díky podpoře Moravskoslezského kraje

Díky dotačnímu programu „Vstupy do turistických atraktivit zdarma“, bylo umožněno veřejnosti navštívit také naše návštěvnické středisko Dům přírody Poodří během září – října 2020 zdarma. Vstupy byly hrazeny právě z tohoto dotačního programu. Bohužel díky opatřením souvisejícím s epidemiologickou situací jsme museli naše zařízení uzavřít ještě před koncem tohoto období. V době od 1.9. do 12.10.2020 nás navštívilo během víkendů a svátků celkem 1198 osob. Z tohoto počtu bylo 787 dospělých a 411 dětí. V porovnáním s návštěvností za stejné období roku 2019 se jednalo o více než 2,5 násobné navýšení počtu návštěvníků. Doufáme, že se návštěvníkům u nás líbilo a že si od nás odnesli alespoň nějaké vědomosti o CHKO Poodří a vůbec o přírodě kolem nás a budou nás chtít opět navštívit. Budeme se těšit na jejich návštěvu v sezóně 2021.