Tonička sedí na snůšce

Orlice Tonička zasedla koncem minulého týdne na snůšku ( zřejmě v pátek 13.3.- snad ji ten datum přinese štěstí!). Je to zhruba o 14 dní dříve než je u karpatské populace orlů skalních obvyklé, nicméně vzhledem k charakteru a průběhu zimy nic úplně mimořádného. Zcela mimořádný je však určitě příběh Toničky (vypuštěná v rámci našeho projektu v srpnu 2O11, v březnu 2014 nalezena postřelená na k. ú. Hukovice, v režijní honitbě Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, v těle měla nejméně 11 broků !, v rehabilitaci na stanici byla až do srpna 2018!, tedy více jak 4 roky, teprve tehdy jsme usoudili, že ji můžeme vypustit do volné přírody a následně jsme pozorně monitorovali díky vysílačce její pohyb).  V téměř 9ti letech tak má možnost poprvé hnízdit, jejím partnerem je cca 4letý samec, kterému jsme zatím nedali jméno. Hnízdní teritorium se nachází v relativně klidné lokalitě, bohužel spíše bohudík,  je hnízdo umístěné na jedli velmi dobře skryté a v zásadě se nedá fotografovat nebo jinak sledovat. Proto nabízíme pouze fotografii z téměř 500m, kde je hnízdo orientačně vyznačeno elipsou. Čeká nás ještě jednání se správci lesů, kde je hnízdo situováno, právě případné lesnické práce mohou průběh hnízdění velmi negativně ovlivnit. Tento orlí pár je v sociálním kontaktu s dalšími dvěma páry orlů skalních, které monitorujeme. Zbylé dva páry zatím snůšku nemají, nicméně mají na to ještě 14dní, takže se nic neděje. Uvidíme, všechny pozorně monitorujeme a budeme průběžně informovat.