Úprava tůněk pro obojživelníky

Od roku 2006 pečujeme o tůně ve Veřovských vrších, které jsou nesmírně
důležité pro reprodukci obojživelníků v tomto horském ekosystému. Jde
především o skokana hnědého a čolka horského. Tůně se samozřejmě zanášejí a
musí se pravidelně udržovat. Tak se tomu stalo i v neděli 27.8.2017, kdy
jsme v rámci brigády naši organizace „vytěžili“ až desek kubíků zeminy a
zajistili tak životnost tůní na několik let.