Videodokument z letošního hnízdění orlů skalních

Jak jsme již informovali, v letošním roce jsme monitorovali v rámci projektu „Návrat orla skalního do ČR“ tři hnízdění orlů skalních na Moravě. Ve všech třech případech bylo úspěšně vyvedeno jedno mládě a vždy šlo o samice. Na všech lokalitách jsme museli řešit a dojednávat přerušení lesnických prací a dalších aktivit, které by mohly hnízdění ohrozit. Poděkování zaslouží správci lesních pozemků kde orli hnízdí, z jejich strany byl vstřícný přístup a pochopení. Podařilo se také natočit dokument z letošním hnízdění těchto majestátních dravců.