Vodní tok opraven – přijďte si ho vyzkoušet!

Díky poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Opravy v návštěvnickém středisku DPP“
jsme mohli opravit stávající vodní tok – simulaci toku řeky Odry. V rámci této opravy byly opraveny a znovu
pokryty trasy meandrů a  vyměnila se dřevěná koryta, která již dosluhovala. Děti (ale nejen ony) se tedy mohou
těšit na vyzkoušení. V rámci tohoto projektu ještě řešíme opravu vodovodního rozvodu v expozici zvířat a jako
poslední nás čeká oprava dvoudílné protihlukové stěny, která slouží také k umístění exponátů a především
pak k ochraně a hnízdění drobného ptactva. Moravskoslezský kraj se také velkou mírou podílí na financování
provozu záchranné stanice. Moc za tuto dlouhodobou podporu děkujeme!