Všechny tři páry orlů skalních jsou v pořádku

V měsíci listopadu a prosinci jsme se soustředili na monitoring „našich“ tří orlích párů, které dlouhodobě sledujeme a které tvoří základ nově vznikající populace tohoto druhu na území ČR. Jejich domovská teritoria na sebe přímo navazují a to dokládá úzké sociální vazby tohoto druhu majestátního dravce. Všechny exempláře se podařilo, s pomocí fotopastí nainstalovaných u krmišť, zdokumentovat a můžeme s úlevou konstatovat, že orlí páry jsou v pořádku, v dobré kondici. Ke zdárné nastávající hnízdní sezóně pak potřebují jen klid a trochu toho štěstí. K tomu, aby hnízdní sezóna 2021 byla úspěšná jsme ještě přispěli tím, že jsme v těchto dnech zhotovili jednu umělou hnízdní podložku a v druhém případě jsme jedno hnízdo zpevnili, aby bylo stabilní a v případě nepříznivého počasí se nesesunulo. Ve všech případech máme se správci lesních pozemků dohodu o respektování klidu a vyloučení lesnických prací v blízkosti hnízd. Děkujeme jim za velmi pozitivní přístup. Samozřejmě budeme i nadále velmi pozorně všechny orlí lokality sledovat a uděláme v případě nutnosti i další kroky, aby hnízdní sezóna byla v příštím roce úspěšná.