Výr velký

Výr velký je největší evropskou sovou. Samci váží 1,5 – 2,8 kg, větší samice mohou mít hmotnost až 4 kg.

 Podobné velikosti dorůstají některé další mimoevropské druhy. Například severoafrický výr bledý nebo některé druhy tzv. „rybích sov“ – třeba ketupa Pelova.

V ČR je výr pravidelně hnízdící sovou, která si vybírá přednostně kopcovitou až skalnatou krajinu. Podobně jako naprostá většina sov si nestaví hnízdo a vejce klade do vyhrabaného důlku na zemi, v jeskyňce, pod skalním převisem, ale i v lese u paty stromu. Výjimečně obsadí i opuštěná hnízda větších dravců (káně, jestřáb) nebo čápů černých. Potravu tvoří savci a ptáci do hmotnosti cca 1 -2 kg. Často vybírá z hnízd mláďata dravců a ze savců jsou jeho oblíbenou kořistí ježci.

Může zalétnout i k lidským obydlím. Jedna z podobných návštěv zahrad se málem stala osudnou výrovi v Drahotuších – obci, jež tvoří okrajovou část města Hranice. Na podzim zde místní obyvatelé pouštěli draky. Jeden z nich havaroval a několik desítek metrů tenké, ale velmi pevné šňůry zůstalo viset v korunách ovocných stromů v zahradách. Výr se zachytil ručními letkami do šňůry tak nešťastně, že zůstal viset za levé křídlo ve výšce asi 6 metrů nad zemí. Majitelé zahrady ho objevili v pondělí 16. 11. v podvečer. Je pravděpodobné, že tam visel už z předchozí noci. Tedy 12 nebo více hodin. Po vyproštění jsme zjistili, že naštěstí nemá žádnou zlomeninu, ani pera nejsou příliš poničená. Má však samozřejmě silně pohmožděné klouby, vazy a svaly v křídle. Doufáme, že nic z toho není vážné a časem se mu vrátí plná funkčnost.