Zajíčci

Od začátku února do 5. března jsme přijali už 6 malých zajíčků. Tři z nich nalezly děti na hřišti. S jedním z nich si hrály tak intenzivně, že mu způsobily vážná poranění na jejichž následky uhynul. Zbývající dva se zatím drží při životě.

Z dalších tří, přinesla jednoho kočka a dva psi. Ani jeden už nežije. Bohužel jak kočka tak pes zpravidla zajíčka stiskne natolik silně, že mu způsobí závažná vnitřní zranění, které mu způsobí smrt. Bohužel se opakuje situace z minulých let. Asi nelze zabránit tomu, aby malé děti sbíraly zajíčky, které matka porodí na tak nevhodném místě, jako je dětské hřiště, ale lze omezit ztrátám způsobeným volně se pohybujícími psy a kočkami. Prosím držte své kočky doma a psy na vodítku.

 

 

Volný pohyb psů a koček dokonce řeší 3 zákony:

Zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb.,

§ 13: Ochrana zvířat v zájmových chovech

(1) Každý je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete a učinit opatření proti úniku zvířat. Zvíře nesmí být chováno jako zvíře v zájmovém chovu, jestliže nejsou zabezpečeny přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb nebo jestliže se zvíře nemůže adaptovat, přestože tyto podmínky zabezpečeny jsou.

Zákon o myslivosti – č. 441/2001 Sb.

§ 10: Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků

(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.

§ 60 odst.

(11) Vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci.)