zajíček

Je to stále dokola, říkáme: neber malé zajíčky, neber malé zajíčky, ale neustále se to děje 🙁
Včera jsme přijali prvního letošního, několikadenního zajíčka, ten měl zůstat tam kde byl a nálezce měl od něho v klidu odejít. Samice je v jeho okolí, ale přímo u mláděte nepobývá, vrací se k němu pouze při kojení, mládě není tedy opuštěné, tak je prostě nastavena biologie tohoto druhu.
Bohužel velká část populace zajíce polního se přestěhovala do okrajových částí městských aglomerací a část již žije přímo ve městech, v místech kde jsou rozsáhlejší zelené plochy. S určitou nadsázkou se dá říci, že jich tam je více než na dnešních polích, která pro ně neposkytují ani dostatek potravy ani bezpečí.
!!! Znovu proto apelujeme na veřejnost, aby nás předem kontaktovali, resp. nejbližší záchrannou stanici a poradili se co v případě nálezu malého zajíčka dělat. Ve většině takových situací je nejlepším řešením ho nechat na místě, odejít a nevšímat si ho. Odchov mláďat zajíce v tomto stáří je časově velmi náročný, problematický a hlavně s nejistým výsledkem.