Zajímaví pacienti

DSCN3082Bukáček malý je drobný bukač, který žije neobyčejně skrytě u rybníků, či jiných mokřadních ekosystémů. Je poměrně neobvykle vybarvený, loví drobné rybky, korýšky, žáby a především větší vodní hmyz. Jeho hmotnost je pouhých 140-150g. Jako pacienta ho dostáváme do stanice jednou, či dvakrát do roka. Je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy. Tento náš exemplář, loňské mládě, se k nám dostal po nárazu do vedení. Naštěstí byl pouze otřesený, bez fraktur, či jiných traumatických zranění. Po několikadenní rehabilitaci mohl být vypuštěn zpět do volné přírody.

 

 

 

DSCN3085 DSCN3087

 

 

 

 

 

 

 

 

Dudek chocholatý
Je to jeden z našich nejpestřeji zbarvených ptáků, přesto je za slunného
počasí, při pohybu mezi stromy jen obtížně zpozorovatelný. Dudek je drobný pták o hmotnosti 60-80g, živí se převážně hmyzem. Náš exemplář byl vážně zraněn, utrpěl vícečetnou frakturu, otevřenou, tříštivou zlomeninu na levém křídle. Jeho vypuštění je vyloučené, fraktury se podařilo zhojit, nicméně pohyb postiženého křídla je již silně omezen a tento jedinec musí zůstat v naší trvalé péči. Po ukončení rehabilitačního procesu bude umístěn v expoziční části stanice.

DSCN3089 DSCN3097

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: P.Orel