Žně na stanici

Od vydání poslední aktuality na našem webu 26. 6., kdy jsme měli k 24.6. 2016 přijatých 412 pacientů se toho poměrně hodně změnilo. Červenec, který je na příjmy handicapovaných živočichů vždy velmi „úrodný“, nijak v tomto smyslu nepřekvapil. Přijali jsme k dnešnímu datu (4.8.) dalších 608 exemplářů do péče. Na stanici je prostě v těchto prázdninových měsících šrumec, říkáme tomu staniční žně.  Denně najedeme v souvislosti s příjmem zvířat 150 až 200 km, jsme tak nesmírně vděčni těm spoluobčanům, kteří neváhají a sami zvířata po telefonické konzultaci dovezou. Opět šlo ve velkém procentu především o nevzletná, předčasně vylétnutá, či zesláblá mláďata. Zaznamenali jsme také hodně traumatických zranění vzniklých po střetu s dopravními prostředky, máme zaznamenáno také poměrně hodně úrazů na sloupech VN, což jsou většinou zcela fatální zranění. V péči stanice je v současné době okolo 350 zvířat. Nicméně je již také čas vypuštění, část mláďat pěvců, sov, či dravců, malých šelem je již dorostlá, absolvovala přípravu na vypuštění a tak jsme již na vhodných místech provedli první „výsadky“ mláďat do volné přírody. V následujících týdnech budeme desítky zvířat vypouštět do volnosti. Co  se týká druhového složení přijatých zvířat je tam snad vše co můžeme běžněji v naší přírodě vidět:

Čáp černý, rorýsi, poštolky, krahujci, drozdi, rehci, zajíci, ježci, sýkory, káně lesní, žluny, hrdličky, divocí holubi, puštíci, čápi bílí, kosi, kalousi, včelojed lesní, moták lužní, lednáček, netopýři, sojky, lejsek, plši lesní, stehlík, strakapoudi, vrabci, labutě, čejky apod.

 

Kde je čáp Patrik?

Patrik  se přesunul blíže k domovu, přesunul se z Maďarska a již okolo 14 dní se pohybuje na Slovensku,  v okolí Turčianských Teplic u soustavy menších rybníků.

Orel mořský Lojza?

Náš mořák Lojza se drží stále na stejném místě v Polsku, v blízkosti obce Ostrov Velkopolsky, kde obsadil vhodný, poměrně rozsáhlý mokřadní biotop.

 

Text: P. Orel

Foto: P. Orel