Ničení fasád strakapoudy

Ukazuje se, že je tato záležitost v mnoha případech téměř neřešitelná.

Problémem je samotná technologie zateplování. Polystyrén strakapoudům zřejmě připomíná trouchnivé dřevo, ve kterém hledají potravu nebo vytvářejí úkryty na nocování. Nepohyblivé siluety namalované na fasádě jsou zcela neúčinné.  Občas pomůže umístění nějakého lesklého předmětu (CD, lesklá fólie, …) v blízkosti místa, kde nalétá, ale často to nepomůže vůbec a jindy se strakapoud přesune o kus dál a začne znovu. Poněkud účinnější bývá silueta dravce, zavěšená přes okraj střechy, nad místem, kde strakapoud přilétá. Odstranění (odchyt) strakapouda je jen dočasné řešení, protože do uvolněného teritoria se brzy nastěhuje jiný.

Je samozřejmé, že zateplování polystyrenem je relativně nejlevnější a nejefektivnější technologie, ale přináší uvedené problémy. Nejúčinnější by bylo překrytí fasády materiálem, který strakapoudi neprorazí. Toto řešení ale přináší technické potíže i další finanční náklady.

Zkuste si vyrobit siluetu krahujce podle přílohy „Krahujec – silueta k tisku“.

Obrázek otevřete v programu Malování a zadejte Vzhled stránky: Přizpůsobit na 2×2 stránky – (viz obrázek Silueta – tisk). Tiskárna vytiskne siluetu na 4 stránkách A4.

Když díly vystřihnete a spojíte, budete mít siluetu ve skutečné velikosti. Siluetu nalepte na polystyrenovou desku (tl. cca 2 – 4 cm)a ořízněte.   Dostanete trojrozměrný model letícího krahujce. Siluetu zavěste nad místo, kde strakapoud přilétá.

(POZOR! Nepoužívejte pro výrobu tvrdý a těžký materiál –  plech, dřevo, …. Pokud by siluetu strhl vítr, mohla by někoho zranit!)

Ze zkušeností vyplývá, že: „více = méně“. V tomto případě se může stát, že uspějete s ochranou nějakého jednoho konkrétního domu, před jedním konkrétním strakapoudem. Použijete-li plašičů (siluet) více, přestanou na ně ptáci reagovat.