Zemský ráj to na pohled – Klima se mění a co tedy s tím

Srovnání různých činností člověka a jejich dopad na krajinu v souvislosti s klimatickými změnami.

Adaptace (přispůsobení) změnám.

Navazuje na program: 7) Zemský ráj to na pohled – Skleníkový jev, klima v minulosti a dnes, energetika

Věnuje se zejména koloběhu vody, hospodaření s vodou v krajině a tomu, co můžeme udělat pro zlepšení hospodaření s vodou, co můžeme ztratit, nebudeme-li chránit půdu, zemědělství v minulosti a dnes,….

Jde o méně obvyklý pohled na toto téma, který značně narušuje některá tvrzení o škodlivosti, či naopak prospěšnosti různých způsobů lidského hospodaření v krajině

Program je určen především žákům II. stupně ZŠ, studentům středních a vysokých škol, resp. pedagogům a jakýmkoli jiným zájemcům široké veřejnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Program trvá cca 2 hodiny a v případě absolvování programu mimo prostory Domu přírody v Bartošovicích (ve škole,…), je cena programu  2400,- Kč.  K ceně je potřeba připočítat i cestovní náklady lektora – 12,- Kč/km (z Bartošovic do místa akce a zpět).

Pokud absolvujete program v DP v Bartošovicích, je cena stanovena na 1 posluchače.

Cena programu v DP v Bartošovicích je  70,- Kč na žáka za program o délce cca 120 minut. 

Minimální počet účastníků je 12, v případě nižšího počtu je celková cena za prohlídku stanovena, jako kdyby účastníků bylo 12.

Součásti programu v Bartošovicích může být i krátká prohlídka expozice živých zvířat se stručným výkladem.

 Všechny programy lze po dohodě upravovat, kombinovat nebo doplňovat.

Cena je v takovém případě stanovena podle skutečného rozsahu.

Cenu lze hradit hotově, kartou nebo převodem – fakturou.

Objednávky programů přijímáme na tel. 723 648 759 nebo a na e-mailu: cevbartosovice@csopnj.cz

Zpět na nabídku programů.

Text: Jan Kašinský

Tento program byl vytvořen díky finanční podpoře SFŽP ČR