Živá příroda na dosah

NEJOBLÍBENĚJŠÍ A NEJŽÁDANĚJŠÍ PROGRAM ! (probíhá pouze v areálu střediska)

Program je určen všem věkovým kategoriím a liší se množstvím podrobností ve výkladu a celkovou délkou. V případě velmi nepříznivého počasí – deště, může proběhnout část programu v učebně, kde bude povídání doplněno videoprezentací a návštěva venkovních expozic bude zkrácena.

 

1. Úvodní prezentace

Během úvodní prezentace vás seznámíme se stručnou historii záchranné stanice, s vlastní činnosti stanice, s riziky, která hrozí zvířatům z lidské činnosti a s aktivní ochranou vybraných ohrožených druhů. Významná je rovněž osvěta týkající se nalezených mláďat některých druhů zvěře (zajíčci, srnčata), problematiky volně se pohybujících domácích zvířat (pes, kočka) a jejich vlivu na drobnou zvěř a další volně žijící živočichy.

2. Dům přírody Poodří

– ve stálé expozici: „Příroda a lidé“, se na panelech a trojrozměrných exponátech, seznámíte, s krajinou rostlinami i zvířaty chráněné krajinné oblasti.

 

 

 

3. Venkovní expozici živých zvířat

– zde uvidíte z blízka kolem 35 druhů našich živočichů – hlavně ptáků (jsou to téměř výhradně zvířata po vážných úrazech nebo dlouhodobě držena v zajetí a neschopna vypuštění)

 

 

– někteří z nich v expozici hnízdí (například sovy pálené, poštolky obecné a čápi bílí)

 

– ve venkovním výběhu, se setkáte s čápy, srnčaty, jeřábem)

 

– na závěr nahlédneme do Živé zahrady, kde najdeme vodní a bahenní rostliny v jezírku, na jaře v budkách hnízdící ptáky, hmyz osidlující připravený hotel a za slunných dnů ještěrky, kolem líhniště.

 

 

Objednat si jej můžete v období od 1.4. do 31.10.

Pro mateřské školy trvá 45 minut a zaplatíte 40,- Kč (50,- Kč od r.2024) na jednoho žáčka.

Pro první stupeň ZŠ trvá 60 minut a bude vás stát 50,- Kč (60,- Kč od r.2024) na žáka. 

Druhý stupeň ZŠ a SŠ zaplatí 60,-Kč (70,- Kč od r. 2024) na žáka, za program o délce 90 až 120 minut. 

Minimální počet účastníků je 12, v případě nižšího počtu je celková cena za prohlídku stanovena, jako kdyby účastníků bylo 12.

Pedagogický doprovod neplatí.

 

Všechny programy lze po dohodě upravovat, kombinovat nebo doplňovat.

 

Cena je v takovém případě stanovena podle skutečného rozsahu.

Zpět na nabídku programů.

Cenu lze hradit hotově nebo převodem – fakturou.

Objednávky programů přijímáme na tel. 607 06 09 17 nebo a na e-mailu: cevbartosovice@csopnj.cz, hruskova@csopnj.cz

 

Text: Jan Kašinský