Aktuální dění kolem projektu „Návrat orla skalního do ČR“

1) Jak si vedou vypuštění  mladí orli ?
Samice Lia a samec Miko si zatím vedou velmi dobře, oba  již zvládli letovou techniku, kterou samozřejmě pilně zdokonalují. Oba se zdržují více méně na vypouštěcí lokalitě i když samice Lia na menší, několikakilometrové  potulky již vyrazila. Jsou pravidelně přikrmování  a v poměrně úzkém  kontaktu s  „domovskou párou“  Izabelou a Kysučanem.  Tito jim občas ukážou kdo je na tomto území pánem, ale v zásadě je respektují a nenapadají. Pozorujeme poněkud odlišnější chování těchto dvou mladých ptáků, na rozdíl od předchozích mláďat se podstatně méně hlasově  projevují , až na výjimku, kterou popíši níže,  a celkově jsou mnohem obezřetnější a mají větší únikovou vzdálenost před člověkem.  To je samozřejmě pozitivní  zjištění a vysvětlujeme si to tím, že jejich odchov probíhal téměř  na 100% pod samicemi , adoptivními orlími matkami a druhým faktorem je zřejmě  přítomnost Isabely a Kysučana. Tak jak jsme předpokládali,  samice Hanka se zdržovala v oblasti zhruba 5 dní a potom se vydala na potulku směrem na Slovensko . Kolega Dr.Peške, ji  zachytil při několika hodinovém kroužení nad  Kysucemi,  ale v posledních dnech jsme také několikrát zachytili signál z její vysílačky  i v Beskydech. Je tedy v pořádku a doufáme, že její třetí vypouštění bude už také poslední.

Samice Lia

Samice Lia

Samec Miko na krmišti

Samec Miko na krmišti

2 )  Co ostatní orli vypuštění  v minulých letech ?
V měsíci  srpnu se opětovně  potvrdilo, že orli se vracejí na místo svého narození- vypuštění, zachytili jsme signály všech orlů, někteří byli přímo na vypouštěcí lokalitě.  Téměř po roce přiletěla také  samice Filoména , která byla zaznamenána poměrně hluboko na slovenském území a objevila se několikrát i další samice Gabča, která si zase oblíbila lokalitu poměrně hluboko v Čechách.  V jednom dni ( 16.8. ) ,  v jednu chvíli,  jsme  z vypouštěcí lokality dokonce zachytili najednou 10 orlů, včetně dvou letošních mláďat.  Jednoznačně se tak potvrzují domněnky a mnohdy ne zcela podložené údaje z odborné literatury, že orli pravidelně navštěvují místo svého narození- domovskou lokalitu. Anča, Babka, Cecilka, David,  Filoména, Gabča, Hanka, Charlie, Izabela, Jakub, Kika jsou v pořádku, to je pozoruhodný výsledek, který jsme určitě  nepředpokládali.  Jakub, Lia a Miko mají instalované satelitní vysílačky a tak se o jejich disperzi budeme dozvídat řadu nových, zajímavých informací.

Fotografie samce Kysučana

3)  Samice Nina do volné přírody nepůjde!

V srpnu loňského roku bylo nalezeno nedaleko slovenských Revúc poraněné mládě orla skalního, samice, která při vylétnutí z hnízda , či několik málo dnů po vylétnutí  utrpěla frakturu pažní a vřetenní kosti na levém křídle. Samice byla operována a dlohodobě léčena v Záchranné a rehabilitační stanici v Zázrivé.  Po dohodě se slovenskými  kolegy a příslušnými úřady jsme ji převzali k provedení drobného chirurgického zákroku, který provedl MVDr.Milan Šturm . Ale také k závěrečné rehabilitaci  a vyzkoušení letových schopností formou volného letu. To je v zásadě jediná možnost jak skutečně objektivně vyhodnotit zda má daný exemplář šanci na trvalý život ve volnosti. Stavěli jsme se k tomu poměrně skepticky , nicméně jsme samici Ninu 31.8.2009 umístili ve vypouštěcí voliéře a ve čtvrtek 3.9. v 9.15 jsme voliéru otevřeli. Zhruba po 10-ti minutách Nina vylétla. Předvedený let, manévrování s rýdovacími péry však ukázalo, že levé křídlo je podstatně oslabené a že život ve volné přírodě v případě Niny nebude možný. 

Na fotografii E.Gombaly je zachycena samice Nina sedící v koruně smrku kde dosedla po vypuštění, kolega Závalský ji dohledával 5 hodin.

Samice byla odchycena a převezena zpět do stanice v Bartošovicích následující den v podvečerních hodinách. 

V každém případě to nebyl zbytečný pokus, je to pro nás další velmi cenná zkušenost.  Úplně pak navíc bylo úžasné etologické pozorování spojené s tímto vypouštěním. Pozorování  potvrdilo další, ne příliš známé a doložené zjištění  o paměti orlů a o tom, že i v pozdějším věku komunikují s rodičovským párem, který je respektuje. Samec Miko byl odchováván trvale handicapovanou orlí samicí Zojou ( postřelená ) ve stanici v Zázrivé a spolu s nimi ve voliéře po celou dobu odchovu pobývala samice Nina. Asi čtyři hodiny po umístění Niny do vypouštěcí voliéry ji Miko  objevil. Od té doby neustále „vartoval“  přímo na voliéře, či poblíže ní a poměrně hlasitě s Ninou  komunikoval(bohužel nevíme o čem!) , odlétl pouze v případě vyplašení, či pro krmení. Nina se projevovala hlasově naopak velmi potichu a po jeho příletu se ve voliéře zklidnila a přestala s marnými pokusy vylétnout.  Pro nás to bylo úžasné a velmi dojemné pozorování jejich chování,  které o orlech skalních dosvědčuje mnohé, minimálně pak to, že mají velmi dobrou paměť.   

Nina uvnitř voliéry a "hlídající" samec Miko

Miko na voliéře

Isabelu ( nahoře) a pod ní letí samec Miko

4) V rámci osvěty jsme vydali informační a výukový sešit k projektu.
V srpnu t.r. jsme také vydali  informační a výukový sešit pro žáky ZŠ k projektu „Návrat orla skalního do ČR“. Tento bude využíván lektory při prezentacích projektu a problematiky ochrany přírody na základních školách.  Sešit je bohatě ilustrován a je doplněn mimo jiné také řadou fotografií. Obsah je věnován biologii orla skalního, obecně dravcům a sovám, ale také velkým šelmám v Beskydech. Je zde také zmíněna heraldika, názvy obcí, které jsou inspirovány  tímto druhem.  Děti se naučí  popsat  tělo orla nebo podle návodu si tohoto dravce mohou sami namalovat.  V sešitu jsou také základní informace o projektu, o velkoplošných chráněných územích atd.

Barevná obálka informačního a výukového sešitu pro žáky ZŠ.

Text: Petr Orel

Foto: Ing.Enrico Gombala, Petr Orel